Konta oszczędnościowe – czy to się opłaca?

Niemal każdy posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku. Służy od przede wszystkim do otrzymywania wynagrodzenia i realizowania bieżących opłat. Drugi człon opisujący nasze konto bankowe wskazuje na możliwość wykorzystania go do pomnażania naszych oszczędności. Czy korzystając z rachunku oszczędnościowego możemy sporo zyskać?
Trzeba otwarcie powiedzieć, że trzymając pieniądze na koncie oszczędnościowym fortuny się nie dorobimy. Zazwyczaj oprocentowanie na tych kontach sięga około 3 %, oczywiście w skali roku. Jeśli posiadamy wolne środki, których nie zamierzamy wydać, lepiej przelać je na konto oszczędnościowe. W ten sposób w skali miesiąca możemy zyskać kilka złotych. Konto to służy do gromadzenia oszczędności z możliwością ich użycia w każdej chwili ( w przeciwieństwie do lokaty).
Korzystając z konta oszczędnościowego trzeba uważać na jedną rzecz. Mimo, można bez problemów dysponować środkami między kontami nie jest to opłacalne. Najczęściej pierwsza wypłata środków z konta oszczędnościowego jest bezładna, jednak każda kolejna koszt od kilku do kilkunastu złotych. Może się wiec okazać, że koszt transakcji może przewyższyć zysk z oprocentowania, w przypadku, gdy intensywnie korzystamy z konta oszczędnościowego.